Przebieg kariery zawodowej

 1. Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, Oddział Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej: 1994 – 2012 r.
 2. Zachodniopomorskie Centrum Onkologii: 2013 – 2016 r.
 3. Państwowy Szpital Kliniczny, Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej: 2017 r.
 4. Państwowy Szpital Kliniczny, Klinika Chirurgii Onkologiczniej: 2018 – 2021 r.
 5. Prywatna praktyka lekarska w ASYMED: od 1996 r.
 6. Dom Lekarski: od 2022 r.

Jest promotorem operacji laparoskopowych i klasycznych:

 • pierwsza wykonana w Polsce laparoskopowa operacja guza nadnercza z dostępu przezotrzewnowego (sierpień 1995),
 • pierwsza wykonana w Polsce videoskopowa operacja guza nadnercza z dostępu zaotrzewnowego (wiosna 1996),
 • pierwsza wykonana w Polsce laparoskopowa operacja łagodnego guza trzustki (październik 1996),
 • pierwsza wykonana w Polsce videoskopowa operacja guza nadnercza z dostępu lędźwiowego (kwiecień 2002).

Od 2001 do 2012 r. zaangażowany w tworzenie zespołu transplantacji wątroby w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonych w Szczecinie – osobiste doświadczenie obejmuje około 250 transplantacji wątroby.

Od 1996 r. prowadzi własna praktykę lekarską zajmując się głównie chirurgi proktologiczną, operacjami przepuklin, konsultacjami pacjentów z chorobami trzustki, dróg żółciowych, wątroby, jelita grubego i odbytnicy oraz guzami neuroendokrynnymi.

Dwukrotnie nagrodzony stypendium Europejskiego Towarzystwa Transplantacji Narządów. Autor ponad 60 publikacji w renomowanych czasopismach medycznych.

 1. 1985 – 1991 r. studia medyczne w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie
 2. 1995 – 1999 r. uzyskanie pierwszego i drugiego stopnia specjalizacji z Chirurgii Ogólnej w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie
 3. 2000 r. uzyskanie tytułu Doktora Nauk Medycznych w oparciu o obronę pracy doktorskiej zatytułowanej: „Porównanie przebiegu oraz wczesnych i odległych wyników operacji przepukliny pachwinowej wykonanej metodą zaotrzewnową z użyciem laparoskopu i metodą Bassiniego”.
  Promotor: Profesor Stanisław Zieliński
 4. 2007 r. uzyskanie specjalizacji z Transplantologii Klinicznej
 5. 2021 r. uzyskanie stopnia Doktora Habilitowanego Nauk Medycznych w oparciu o osiągnięcie naukowe: “Ocena skuteczności kompleksowego leczenia chirurgicznego jatrogennych uszkodzeń dróg żółciowych powstałych w następstwie zabiegów chirurgicznych oraz metod zapobiegania i leczenia powikłań żółciowych związanych z transplantacją wątroby”

Szkolenia w trakcie studiów

 1. 1988 r. Henry Ford Hospital, Detroit, USA – praktyka studencka
 2. 1989 r. Instytut Anatomii Patologicznej Sił Zbrojnych USA, Washington, USA – praktyka studencka

Szkolenia w trakcie pracy zawodowej

 1. 1995 – 1998 r. szkolenie w zakresie operacji laparoskopowych w Europejskim Instytucie Chirurgii, Hamburg – Norderstedt, Niemcy
 2. 2002 r. styczeń – luty, szkolenie w zakresie chirurgii wątroby, trzustki i dróg żółciowych oraz transplantacji wątroby, Szpital Uniwersytecki w Groningen, Holandia
 3. 2002 – 2003 r., stypendium Europejskiego Towarzystwa Transplantacji Narządów w zakresie transplantacji narządów, Szpital Uniwersytecki w Cambridge (2002 luty) i Szpital Uniwersytecki w Paryżu (2003 marzec)
 4. 2003 r. maj – czerwiec, szkolenie w zakresie chirurgii wątroby, trzustki i jelita grubego Hadassa Hospital – Szpital Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie, Izrael
 5. 2003 r. wrzesień – listopad, stypendium Europejskiego Towarzystwa Transplantacji Narządów na szkolenie w zakresie transplantacji narządów, Szpital Uniwersytecki w Leiden, Holandia
 6. 2004 r. zatrudnienie na stanowisku asystenta Oddziału Chirurgii Wątroby, Trzustki i Transplantacji Wątroby Szpitala Uniwersyteckiego, Groningen, Holandia
 7. 2005 r. styczeń – luty, szkolenie w zakresie chirurgii i transplantacji wątroby w Szpitalu Uniwersytetu Erazma w Rotterdamie, Holandia
 8. 2008 r. luty, szkolenie w zakresie chirurgii jelita grubego w Szpitalu Klinicznym Poznańskiego Uniwersytetu Medycznego, Poznań
 9. 2009 i 2011 r. uczestnictwo w Kongresie i szkoleniu w zakresie chirurgii jelita grubego i proktologii w Sant Gallen, Szwajcaria
 10. 2012 r. grudzień, szkolenie w zakresie chirurgii proktologicznej w Pododdziale Chirurgii Proktologicznej Szpitala „Na Solcu”, Warszawa

Aktualne doświadczenie w chirurgii ogólnej

 1. Całkowity zakres zabiegów chirurgii proktologicznej
 2. Całkowity zakres zabiegów chirurgii onkologicznej jelita grubego i odbytnicy
 3. Całkowity zakres zabiegów chirurgii jelita grubego i odbytnicy wykonywanych z powodów chorób zapalnych
 4. Całkowity zakres operacji nowotworów wątroby, trzustki i dróg żółciowych
 5. Całkowity zakres operacji wątroby, trzustki i dróg żółciowych z powodu chorób zapalnych oraz wad wrodzonych lub nabytych
 6. Całkowity zakres operacji żołądka i dwunastnicy z powodu chorób nowotworowych i powikłań choroby wrzodowej
 7. Operacje guzów nadnerczy laparoskopowe i klasyczne
 8. Operacje laparoskopowe: diagnostyczne, pęcherzyka żółciowego, wątroby i jelit
 9. Całkowity zakres operacji przepuklin brzusznych samoistnych lub pooperacyjnych
 10. Termoablacja klasyczna i laparoskopowa nowotworów wątroby
 11. Ultrasonografia śródoperacyjna laparoskopowa i w czasie zabiegów klasycznych; drenaże chirurgiczne z wykorzystaniem ultrasonografii
 12. Badania ultrasonograficzne pacjentów chirurgicznych

Lista publikacji zawodowych

 1. Kowalczyk M,. Lubikowski J., Michalczyk K.: „Laparoskopowa adrenalektomia lewostronna z jednocześnie wykonaną cholecystektomią laparoskopową” , Pol. Przeg. Chir. 1996, 8, 820.
 2. Kowalczyk M., Lubikowski J., Mikołajczyk K., Umiński M.: Pankreatopseudocystogastrostomia laparoskopowa, Videochirurgia, 1996, 2, 58.
 3. Kowalczyk M, Lubikowski J., Umiński M., Mikołajczyk K., Molęda P.: Adrenalektomia laparoskopowa., Videochirurgia, 1996, 2, 72.
 4. Kowalczyk M., Lubikowski J., Umiński M., Ostrowski M., Molęda P., Pynka S.: Laparoskopowe operacje wyspiaków trzustki. Videochirurgia
 5. Kowalczyk M., Lubikowski J., Molęda P.: Adrenalektomia z dostępu zewnątrzotrzewnowego z użyciem laparoskopu. Endokrynologia Polska, Suplement 4, 1997, 2, 29.
 6. Kowalczyk M., Lubikowski J., Umiński M., Molęda P., Pynka S.: Wyłuszczenie guzów nadnerczy przy użyciu laparoskopu. Endokrynologia Polska, Suplement 4, 1997, 2, 30.
 7. Kowalczyk M., Lubikowski J., Umiński M., Molęda P., Pynka S.: Adrenalektomia laparoskopowa. Endokrynologia Polska, Suplement 4, 1997, 2, 31.
 8. Kowalczyk M., Lubikowski J., Umiński M., Molęda P., Pynka S.: Wyspiak trzustki -laparoskopowe usunięcie guza. Endokrynologia Polska, Suplement 4, 1997, 2, 178.
 9. Lubikowski J., M. Kowalczyk, M. Umiński, M. Ostrowski, K. Mikołajczyk, J. Sieńko, P. Molęda: Operacja przepukliny pachwinowej z dostępu zewnątrzotrzewnowego z użyciem laparoskopu – doświadczenia własne., Pol. Przeg. Chir., 1997, 1, 34.
 10. Lubikowski J., M. Kowalczyk, M. Umiński, K. Mikołajczyk: Porównanie operacji przepukliny pachwinowej wykonanej metodą Bassiniego i metodą laparoskopową z dostępu zewnątrzotrzewnowego., Videochirurgia, 1997, 2, 59.
 11. Lubikowski J., M. Kowalczyk, K. Mikołajczyk, M. Umiński, P. Molęda: Operacja przepukliny pachwinowej z dostępu zewnątrzotrzewnowego z użyciem laparoskopu., Videochirurgia, 1997, 2, 61.
 12. Lubikowski J., M. Kowalczyk, M. Umiński, K. Mikołajczyk: Modyfikacje techniczne operacji przepuklin pachwinowych z dostępu zewnątrzotrzewnowego z użyciem laparoskopu (TEP). Videochirurgia, 1997, 4, 19.
 13. Lubikowski J., M. Kowalczyk, M. Umiński, P. Molęda, K. Mikołajczyk: Porównanie adrenalektomii laparoskopowej i klasycznej w materiale własnym., Wiadomości Lekarskie, 1997, L, supl. 1, cz.1.
 14. Lubikowski J., M. Kowalczyk, M. Umiński, K. Mikołajczyk: Operacja przepukliny pachwinowej z dostępu zewnątrzotrzewnowego z użyciem laparoskopu – dwuletnie doświaczenia własne., Wiadomości Lekarskie, 1997, L, supl. 1, cz. 1.
 15. Lubikowski J., M. Kowalczyk, P. Molęda, M. Umiński, K. Mikołajczyk: Adrenalektomia laparoskopowa jako „ gold standard” w chirurgii nadnerczy. Streszczenia – 58 Zjazd Chirurgów Polskich 1997, 100.
 16. Kowalczyk M., Lubikowski J., Umiński M.: Videoskopowa adrenalektomia zewnątrzotrzewnowa. Videochirurgia. 1998, 3, 40-streszczenie
 17. Kowalczyk M., Lubikowski J., Umiński M.: Laparoskopowe wyłuszczenie hormonalnie czynnego guza trzustki. Pol Przeg Chir. 1998, 6, 633.
 18. Lubikowski J., Kowalczyk M., Umiński M., Ostrowski M., Mikołajczyk K.: Powikłania operacji przepukliny pachwinowej z dostępu zewnątrzotrzewnowego z użyciem laparoskopu (TEP). Videochirurgia, 1998, 1, 34.
 19. Mikołajczyk K., Umiński M., Lubikowski J.: Resekcja guza wątroby z powodu ogniskowego rozrostu guzkowego. Polski Przegląd Chirurgiczny- praca w druku.
 20. Lubikowski J., Kowalczyk M., Umiński M., Mikołajczyk K.: Operacja przepukliny pachwinowej z dostępu zewnątrzotrzewnowego z użyciem laparoskopu. Videochirurgia, 1998, 3, 46.
 21. Kowalczyk M., J. Lubikowski, M. Umiński, K. Mikołajczyk.: Pseudocystopancreatogastrostomia laparoskopowa. Videochirurgia, 1998, 3, 48.
 22. Kowalczyk M., Lubikowski J., Umiński M., Pynka S., Molęda P.: Laparoscopic resection of the cauda of the pancreas. Endosc. Surg. 1998, 5, 781.
 23. Kowalczyk M., Lubikowski J., Umiński M., Pynka S., Molęda P.: Extraperitoneal laparoscopic adrenalectomy. Endosc. Surg., 1998, 5, 786.
 24. Kowalczyk M., Lubikowski J., Umiński M., Pynka S., Molęda P.: Laparoscopic operation of insulinoma. Endosc. Surg., 1998, 5, 611.
 25. Lubikowski J., Kowalczyk M., Umiński M.: Technical modifications of laparoscopic repair of inguinal hernia using totally extraperitoneal procedure. Endosc. Surg., 1998, 5, 594.
 26. Lubikowski J., Kowalczyk M., Umiński M.: Totally extraperitoneal procedure – complications associated with the operation. Endosc. Surg., 1998, 5, 611.
 27. M. Kowalczyk, J. Lubikowski, M. Umiński.: Videoskopowa Adrenalektomia Zewnątrzotrzewnowa. Streszczenie.Videochirurgia. 1998, 3, 40.
 28. J. Lubikowski, M. Kowalczyk, M. Umiński, K. Mikołajczyk.: Operacja przepukliny pachwinowej z dostępu zewnątrzotrzewnowego z użyciem laparoskopu – TEP. Streszczenie.Videochirurgia. 1998,3, 46.
 29. M. Kowalczyk, J. Lubikowski, M. Umiński, K. Mikołajczyk.: Pseudocystopancreatogastrostomia laparoskopowa. Streszczenie.Videochirurgia. 1998,3, 48.
 30. J. Lubikowski, M. Kowalczyk, M. Umiński, K. Mikołajczyk.: Powikłania operacji przepukliny pachwinowej metodą zewnątrzotrzewnową z użyciem laparoskopu – TEP. Streszczenie.Videochirurgia. 1998,3, 64.
 31. Kowalczyk M., Lubikowski J., Molęda P., Syrenicz A., Pynka S., Wesołowski T., Umiński M., Ostrowski M.: Laparoscopic adrenalectomy-early experiences. Endokrynologia Polska, 1999, 1, 287.
 32. Ostrowski M., Śluzar T., Lubikowski J., Czajkowski Z.: Powikłania naczyniowe występujące po przeszczepieniu nerek. Pol. Przeg. Chir. Przyjęta do druku.
 33. Ostrowski M., Włodarczyk Z., Wesołowski T., Gracz H., Śluzar T., Sieńko J., Lubikowski J., Bohatyrewicz R.: Influence of Ureterovesical Anastomosis Technique on the Incidence of Vesicoureteral Reflux in Renal Transplant Recipients. Annals of Transplantation. 1999, 1, 56.
 34. Ostrowski M., Lubikowski J., Kowalczyk M., Power J.: Laparoscopic lymphocele drainage after renal transplantation. Ann Transplant, 2000, 5(1), 25-7.
 35. A. Bobrzyński, A. Budzyński, Z. Biesiada, M. Kowalczyk, J. Lubikowski, J. Sieńko: Experience – the key factor in successful laparoscopic TEP and TAPP hernia repair. Hernia – przyjęty do druku.
 36. Lubikowski J. Kowalczyk M., Umiński M, et al. Extraperitoneal videoscopic adrenalectomy. Pol Przeg Chir. 2002, 4, 219.
 37. Lubikowski J., Śluzar T., Zeair S.: A Posterior Lumbar Approach for Retroperitoneoscopic Adrenalectomy, przyjęty do druku.
 38. Stanek A., Kowalczyk M., Kaska L., Lubikowski J., Sworczyk K., Kwiecinska B., Makarewicz W., Stefaniak T., Gruca Z.: One hundred and ten consecutive uncomplicated retroperitoneal videoscopic adrenalectomies – Polish multicentre study. Eur J Surg Oncol, 2003, 29 (3), 272-277 – in English.
 39. T. Surudo, M. Wójcicki, *P. Milkiewicz, M. Czupryńska, J. Lubikowski, K. Jarosz, J. Andrzejewska, S. Zeair, T. Śluzar, M. Syczewska, J. Butkiewicz, M. Umiński: Rapid correction of prothrombin time after low dose recombinant factor VIIa in patients undergoing orthotopic liver transplantation. The International Transplant Proceedings. (accepted for publication) – in English.
 40. M. Wójcicki, J. Lubikowski, M. Czupryńska, K. Jarosz at al.: Early Results of a New Liver Transplant Program in Szczecin, Poland., Ann Transplant, 2003, 8 (4), 32-39.
 41. Małkowski J., Czerwiński P., Pacholczyk M., Chmura A., Łągiewska B., Pączek L., Adadyński L., Wasiak D., Kosieradzki M., Kwiatkowski A., Rowiński W., Trzebicki J., Kaliciński P., Kamiński A., Pawłowska J., Patrzałek D., Polak W., Wójcicki M., Lubikowski J., Zeair S., Czupryńska M.: Current Status of Liver Transplantation. Przegl Epidemiol. 2005;59(2):559-66.
 42. Hydzik P., Gawlikowski T., Ciszewska K., Kwella N., Sein Anand J., Wójcicki M., Lubikowski J., Czupryńska M. Dializa albuminowa wątroby (MARS) – leczenie z wyboru w ciężkim zatruciu muchomorem sromotnikowym ? Przegl Lek, 2005, 62, 375-479.
 43. Wojcicki M., Lubikowski J., Zeair S., Gasinska M., Butkiewicz J., Czuprynska M., Jarosz K., Zasada-Cedro K.: Biliary complications following adult liver transplantation with routine use of external biliary drainage. Ann Transplant 2005, 10 (3): 21:5.
 44. Wójcicki M., Jarosz K., Czupryńska M., Lubikowski J., Zeair S., Gasińska M., Andrzejewska J., Surudo T., Myśliwiec J.: Liver transplantation for fulminant hepatic failure without venovenous by-pass and without portocaval shunting. Transplant Proc 2006, 38, 215-18.
 45. Wawrzynowicz-Syczewska M., Herman E., Jurczyk K., Karpinska E., Laurans L., Lubikowski J., Boron-Kaczmarska A.: Does Cyclosporine inhibit in vivo hepatitis C virus replication? – a pilot study. Transpl Int. 2007 Sep; 20(9): 808-10.
 46. Wojcicki M., Lubikowski J., Wrzesiński M., Post M., Jarosz K., Hydzik P., Czuprynska M., Milkiewicz P.: Outcome of emergency liver transplantation including mortality on the waiting list: a single-center experience. Transplant Proc. 2007 Nov.; 39 (9): 2781-4
 47. Hydzik P., Bielawski W., Polanka M., Wojcicki M., Lubikowski J., Pach J., Pawlik W.: Usefulness of 13 – C methacetin breath test in liver function testing in Amanita phalloides poisoning; breast feeding woman case. Clin Toxicol. 2008 Dec., 46 (10): 1077 – 82.
 48. Ławniczak M., Raszeja – Wyszomirska J., Marlicz W., Białek A., Wiechowska – Kozłowska A., Lubikowski J., Wójcicki M., Starzyńska T.: Recurrent variceal bleeding in a patient with portal and splenic vein thrombosis secondary to complex thrombophilia. Pol Merkur Lekarski. 2008 Aug., 25 (146): 150-2.
 49. Jarosz K, Czupryńska M, Andrzejewska J, Wasilewicz MP, Post M, Lubikowski J., Wójcicki M, Milkiewicz P. Administration of a recombinant factor Vlla in patients undergoing liver transplantation for fulminant hepatic failure. Transplant Proc. 2009 Oct;41(8):3088-90.
 50. Wójcicki M, Lubikowski J. Klek R, Post M, Jarosz K, Białek A, Wunch M,; Czupryńska M. Reduction of biliary complication rate using continuous suture and no biliary drainage for duct – to duct anastomosis in whole-organ liver transplantation. Transplant Proc. 2009 Oct; 41 (8): 3126-30.
 51. Post M., Raszeja – Wyszomirska J., Jarosz K., Lubikowski J., Wasilewicz M., Mydłowska M., Milkiewicz P., Wójcicki M. Immunosupresion with low-dose daclizumab in liver transplant recipients with impaired kidney function: a single- center experience. Transplant Proc. 2009 Oct; 41(8):3107-9.
 52. Wojcicki M., Post M., Pakosz – Golanowska M., Zeair S., Lubikowski J., Jarosz K., Czupryńska M., Milkiewicz P. Vascular complocations following adult piggyback liver transplantation with end-to-side cavo-cavostomy: a single- center experience. Transplant Proc . 2009 Oct; 41(8):3131-4.
 53. Pakosz-Golanowska M., Post M., Lubikowski J., Butkiewicz J., Białek A., Raszeja-Wyszomirska J., Wiechowska-Kozłowska A., Milkiewicz P., Wojcicki M. Partington-Rochelle pancreaticojejunostomy for chronic pancreatitis: analysis of outcome including quality of life. Hepatogastroenterology. 2009 Sept-Oct; 56(94-95):1533-7.
 54. Lubikowski J., Umiński M., Andrysiak-Mamos E., Pynka S., Fuchs H., Wojcicki M., Szajko M., Moleda P., Post M., Zochowska E., Kiedrowicz B., Safranow K., Syrenicz A. From open to laparoscopic adrenalectomy: thirty year’s experience of one medical center. Endocrunol Pol. 2010 Jan-Feb; 61(1):94-101.
 55. Lubikowski J., Post M., Białek A., Kordowski J., Wojcicki M. Surgical management and outcome of bile duct injuries following cholecystectomy: a single-center experience. Langenbecks Arch Surg. 2011 Jun; 396(5):699=707.
 56. Pakosz-Golanowska M., Lubikowski J., Post M., Jarosz K., Zasada-Cedro K., Milkiewicz P., Wojcicki M. The arterial anastomosis in liver transplantaion: complication, treatment and outcome. Hepatogastroenterology. 2010 Nov-Dec; 57(104):1477-82.
 57. Post M., Wrzesiński M., Klek R., Lubikowski J., Wojcicki M. Pancreatoduodenectomy with subtotal stomach-preserving and uncut Roux reconstruction. Eur Surg Res. 2011; 47(1):1-4.
 58. Wojcicki M., Pakosz-Golanowska M., Lubikowski J., Post M., Jarosz K., Milkiewicz P. Direct pressure measurement in the hepatic artery during liver transplantation: ca nit prevent the „steal” syndrome? Clin Transplant. 2012 May-Apr;26(2):223-8.
 59. Lubikowski J., Kiedrowicz B., Szajko M., Andrysiak-Mamos E., Pynka S., Wokcicki M., Jarosz K., Koziolek M., Fuchs H., Post M., Safranow K., Syrenicz A. Laparoscopic adrenalectomy for functioning and non-functioning adrenal tumours. Endokrynol Pol. 2011;62(6):512-6.
 60. Andrysiak-Mamos E., Sowinska-Przepiera E., Zochowska E., Kazimierczyk-Puchalska A., Syrenicz J., Lubikowski J., Birkenfeld B., Syrenicz A. Late diagnosis of type 2B multiple endocrine neoplasia (MEN 2B) in 23 year-old patient. Endokrynol Pol. 2011;62(6):548-53.
 61. Wojcicki M., Post M., Jarosz K., Bialek A., Wiechowska-Kozlowska A., Milkiewicz P., Lubikowski J. Pancreatoduodenectomy with a modified duct-to-mucosa pancreaticojejunostomy: an analysis of 101 consecutive patients. Hepatogastroenterology. 2012 Jul-Aug;59(117):1626-30.
 62. Lubikowski J.; Chmurowicz T., Post M., Bialek A., Milkiewicz P., Wojcicki M. Liver transplantation as an ultimate step in the management of iatrogenic bile duct injury complicated by secondary biliary cirrhosis. Ann Transplant. 2012 Apr-Jun; 17(2):38-44.
 63. Wojcicki M., Lubikowski J., Post M., Chmurowicz T., Wiechowska-Kozlowska A., Krawczyk M. Aggressive surgical management of recurrent lymph node and pancreatic head metastases of resected fibrolamellar hepatocellular carcinoma: a case report. JOP. 2012 Sep 10;13(5):529-32.
 64. Starzynska T., Dabkowski K., Blogowski W., Zuba-Surma E., Budkowska M., Salata D., Dolegowska B., Marlicz W., Lubikowski J., Ratajczak MZ. An intensified systemic trafficking of bone marrow-derived stem/progenitor cells in patients with pancreatic cancer. J Cell Mol Med. 2013 Jun; 17(6):792-9.
 65. Dabkowski K., Kojder K., Smereczynski A., Lubikowski J., Patalan M., Starzynska T. Rare solid pancreatic tumors. Pol Merkur lekarski. 2013 Aug; 35(206):111-8.
 66. Dabkowski K., Lubikowski J., Gluszko R., Kowalski W., Starzynska T. Pancreatic solid pseudopapillary tumor-report of three cases. Pol Merkur Lekarski. 2014 Apr; 36(2014):265-9
 67. Kiedrowicz B., Binczak-Kuleta A., Lubikowski J., Koziolek M., Andrysiak-Mamos E., Ostanek-Panka M., Ciechanowicz A., Syrenicz A.: Prevalence and Clinical Outcome of CYP21A2 Gene Mutations in Patients with Nonfunctional Adrenal Incidentalomas. Horm Metab Res. 2015;47(9):662-7.
 68. Piotuch B., Lubikowski J., Szymanik K., Wójcicki M.: Mesenteric location of a perforated Meckel’s diverticulum in an elderly patient with acute appendicitis: a case report. ANZ J Surg. 2019; 89(7-8):347-9.
 69. Lubikowski J., Piotuch B., Przedniczek M., Sabadosh R., Wojcicki M.: Looking for a cause of the spleen rupture following endoscopic retrograde cholangiopancreatography. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2020;32(1):129-130.

Osobiste wystąpienia na sympozjach

 1. Kongresy Światowe: 5
 2. Kongresy Europejskie: 15
 3. Inne Kongresy Międzynarodowe: 6
 4. Polskie Kongresy: 30
blank

Centrum Zdrowia Szmaragdowe, ul. Jaracza 1, Szczecin

Umów się już teraz

Umów się już teraz

+48 533 410 100
(codziennie 9:00 - 19:00)

blank

Dom Lekarski, al. Piastów 30, Szczecin
(tylko dr. Lubikowski, dzień przyjęć: wtorek)

Umów się już teraz

Umów się już teraz

+48 91 421 79 26
(codziennie 9:00 - 19:00)